۲ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است.

من فکر میکردم این کارا فقط برا تو فیلماست...

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۷:۴۷ ب.ظ
نویسنده : خانم ۲۹۱۲

وقتی دختر یا خانومی گرسنه هست و چندین ساعت پشت سیستم بوده (باچالش) رو عصبانی نکنید. اون دیگه خون به مغزش نمیرسه.

واگر عصبانی کردید توقع نداشته باشید با اجسامی که دم دستش میاد با لطافت برخورد کنه. بلکه با تمام توان اونا رو بهم میکوبه. هر چی بیشتر صدا بده در خالی شدن عصبانیتش بیشتر کمک میکنه:/ بعد فکر نکنید به خاطر اینکار خوش‌حال ها نه جا داشته باشه بعدش یک دور گریه هم میکنه! که ای داد برگه دفترم کنده شد.

به هر حال خوب شد چیز شکستنی دم دستم نبود.

همین دیروز بود که داشتم به این نوع عصبانیت زهرا که همه چیو به هم میکوبه میخندیدم ... امروز سر خودم اومد. در کمال تاسف کشف کردم که همچین آپشنی هم دارم. الان که دارم فکر میکنم میبینم اگر مثل قبل تر ها  فقط ده دقیقه جلو زبونم رو میگرفتم یا نه اصلا صحنه رو ترک میکردم اینجوری عصبانی نمیشدم.

 

+ این نوشته مال چند ماه پیش ... الان که منتشرش میکنم نه میدونم اون روز برای چی عصبانی شدم و نه چیو به چی کوبیدم و نه حتی از دست کی عصبانی بودم. =))

+علت عدم کنترل خودم همون گرسنگی زیاد بود و البته خود سیستم هم آدم رو عصبی میکنه:/ پشت سیستم نشین ها بیشتر منو درک میکنند.

به لحاظ روحی...

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۵ ق.ظ
نویسنده : خانم ۲۹۱۲

نیاز دارم تا به شونه های حرمت تکیه کنم

و به خاطر همه کم لطفیام، همه ضعف هام  اشک بریزم.