شاید تعریف صبوری باشه!؟

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۷:۳۴ ب.ظ
نویسنده : خانم ۲۹۱۲

قال لانک شدید الصبر، ظنوا انک لا تشعر ابدا

گفت: از بس صبوری، فکر کردند حتماً چیزی احساس نمی‌کنی!

زینب صبر علی الحائی ابوحیران